Tag Archives: Muslimah

Menutup Aurat yang Benar Untuk Seorang Muslimah

APA itu aurat? Aurat adalah angggota badan yang tidak boleh di tampakkan dan di perlihatkan oleh lelaki atau perempuan kepada orang lain. Arti lain aurat ialah hal yang diwajibkan untuk tertutup. Bagi muslimah, menutup aurat ialah wajib. Sebagaimana firman Allah Ta’ala: “Katakanlah kepada wanita yang beriman …. “hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada ...

Read More »

Adab Perempuan Masuk Masjid

MUSLIMAH atau perempuan diperbolehkan ke masjid, untuk beribadah, melakukan shalat berjamaah atau mengikuti majelis zikir. Perempuan tidak sepantasnya dilarang jika ingin mendatangi masjid, selama ia tidak melakukan sesuatu yang terlarang. Hal tersebut sangat jelas disebutkan dalam hadits Ibnu ‘Umar radhiallaahuanhu dari Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Apabila isteri salah seorang di antara kalian meminta izin untuk pergi ke masjid ...

Read More »

Dengan Rasa Malu, Agama Seorang Muslimah akan Terjaga

ISLAM adalah agama yang sempurna dan tidaklah satu perkara kecil pun melainkan telah diatur oleh agama yang mulia ini. Begitu pula berkenaan dengan kaum perempuan, ada juga aturan dan bimbingannya secara sempurna. Islam sangat memperhatikannya dan menempatkan para wanita sesuai dengan kedudukannya. Sungguh sangat menyedihkan sedikit demi sedikit aturan yang telah dibuat oleh Allah dan Rasul-Nya dilanggar oleh kaum perempuan. ...

Read More »