Tag Archives: Surat

Manfaat Membaca Surah Al-Kahfi Pada Hari Jumat

IMAM Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Umar; “Barang siapa membaca surah al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan ada cahaya yang menyinari dari telapak kakinya hingga langit yang akan menyinarinya kelak pada hari kiamat. Dan, dosanya akan diampuni di antara dua Jumat.” Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal, “Rumah yang dibacakan di dalamnya surah al-Kahfi atau al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh ...

Read More »

Surat Al-Ikhlas Mempunyai Banyak Keistimewaan

SALAH satu surat dalam Alquran yang pendek namun istimewa adalah Surat Al Ikhlas (QS 112). Artinya, “Katakanlah: Dia-lah Allah, Yang Maha Esa (1), Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu (2), Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, (3), Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia (4).” Surat Al Ikhlas mempunyai banyak keistimewaan, seperti sebuah hadts Rasulullah SAW, ...

Read More »