Tag Archives: Muliakan

Muliakanlah Ibu dengan Berbakti Kepadanya

FIRMAN Allah SWT: “Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kalian kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada-Ku lah kalian kembali” (Luqman : 14). Maka jika ada manusia yang boleh kita sujud padanya, manusia yang sangat pantas mendapatkan kemuliaan tersebut ...

Read More »