Tag Archives: Cara

Tirulah Cara Rasul Bergaul

NABI Muhammad SAW adalah sebaik-baik Nabi dalam membina umatnya. Beliau sebaik-baik ayah bagi anak-anaknya. Sebaik-baik suami bagi para istrinya. Sebaik-baik kakek bagi cucu-cunya. Dan sebaik-baik sahabat bagi para sahabatnya. Dalam pergaulan, beliau mewariskan kesan mendalam kepada para sahabatnya. Beliau selalu mendahului mengucapkan salam kepada orang yang dijumpainya lalu menyodorkan tangannya lebih dahulu untuk bersalaman. Beliau tidak akan melepas tangannya sebelum ...

Read More »