Tag Archives: Adalah

Hidup Adalah Pilihan

SUNGGUH Allah sudah mempersilahkan, siapa yang ingin beriman hendaklah beriman, dan yang ingin kafir hendaklah tetap kafir. Sebab tidak ada paksaan dalam agama atau aqidah. Seperti firmannya dalam surat Surat Al-Kahf Ayat 29, yang artinya: “Dan katakanlah: “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir”. Sesungguhnya Kami ...

Read More »